Η εταιρεία CHRYSLER JEEP ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ, επίσημος εισαγωγέας και διανομέας των αυτοκινήτων JEEP και DODGE στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου εκτελούν τις κάτωθι ανακλήσεις αυτοκινήτων:
  1. JEEP Wrangler – Wrangler Unlimited (τύπος JK). Η ανάκληση αφορά 289 οχήματα, εφοπλισμένα με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, σε ορισμένα εκ των οποίων απαιτείται να γίνει επαναπρογραμματισμός της μονάδας ελέγχου του ταμπλό, ώστε να ενεργοποιείται η ανάλογη προειδοποιητική λυχνία σε περίπτωση υπερθέρμανσης του αυτόματου κιβωτίου.
  2. DODGE Nitro (τύπος ΚJ). Η ανάκληση αφορά 338 οχήματα, παραγωγής έως 29 Ιουνίου 2007, σε ορισμένα εκ των οποίων ενδέχεται, υπό ορισμένες συνθήκες, να μην λειτουργήσουν κανονικά οι υαλοκαθαριστήρες του μπροστινού ανεμοθώρακα. Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με τα συγκεκριμένα θέματα.

Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων, θα ενημερωθούν εγγράφως με προσωπική επιστολή, ώστε να προσέλθουν στα κατά τόπους εξουσιοδοτημένα συνεργεία της CHRYSLER JEEP ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ για να γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με την Τεχνική Διεύθυνση της εταιρείας CHRYSLER JEEP ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ στο τηλέφωνο 210 6700896.

[Πηγή: CHRYSLER JEEP ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ]