Μετά τις αλλαγές που ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο, τα αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού (άνω των 2.001cc) θα έχουν μεγαλύτερο τεκμήριο. Αναλυτικά τα τεκμήρια μέχρι των 2.000cc μένουν ως έχουν ενώ τα αυτοκίνητα με κυβισμό από 2.001cc έως 3.000cc το τεκμήριο αυξάνεται κατά €500 ανά 100cc ενώ για αυτοκίνητα άνω των 3.001cc το ποσό αυξάνεται κατά €700 ανά 100cc. Σύμφωνα με τα αρχικά μέτρα το τεκμήριο για τα αυτοκίνητα με κυβισμό μεγαλύτερο από 2.000cc αυξανόταν κατά €400 ανά 100cc. Δημιουργήθηκε δηλαδή μία νέα κατηγορία για αυτοκίνητα άνω των 3.001cc με την κατηγορία 2.001cc – 3.000cc να έχει αυξηθεί κατά €100 ανά 100cc.

Για αυτοκίνητα από 5 έως 10 χρόνια το τεκμήριο είναι κατά 20% χαμηλότερο ενώ για αυτοκίνητα μεγαλύτερα των 10 ετών το τεκμήριο είναι κατά 40% χαμηλότερο. Αναλυτικά οι νέοι πίνακες των τεκμηρίων ανάλογα με τα κυβικά και την παλαιότητα μπορείτε να βρείτε στη συνέχεια.

ΥΓ: Υπάρχει η πληροφορία ότι η μείωση για αυτοκίνητα ηλικίας 5 έως 10 χρονών αντιστοιχεί στο 40% και για αυτοκίνητα μεγαλύτερα των 10 ετών το τεκμήριο θα είναι κατά 50% χαμηλότερο. Το γράφω με κάθε επιφύλαξη. Έβαλα και νέο πίνακα στην συνέχεια με τις μειώσεις αυτές αλλά ξαναλέω ότι δεν γνωρίζω 100% εάν ισχύει.

Κυβικά (cc) Έως 5 έτη 5-10 έτη
(Μείωση 20%)
Πάνω από 10 έτη
(Μείωση 40%)
Έως 1.200 cc 3.000 € 2.400 € 1.800 €
1.400 cc 3.600 € 2.880 € 2.160 €
1.600 cc 4.200 € 3.360 € 2.520 €
1.800 cc 4.800 € 3.840 € 2.880 €
2.000 cc 5.400 € 4.320 € 3.240 €
2.200 cc 6.400 € 5.120 € 3.840 €
2.400 cc 7.400 € 5.920 € 4.440 €
2.600 cc 8.400 € 6.720 € 5.040 €
2.800 cc 9.400 € 7.520 € 5.640 €
3.000 cc 10.400 € 8.320 € 6.240 €
3.200 cc 11.800 € 9.440 € 7.080 €
3.400 cc 13.200 € 10.560 € 7.920 €
3.600 cc 14.600 € 11.680 € 8.760 €
3.800 cc 16.000 € 12.800 € 9.600 €
4.000 cc 17.400 € 13.920 € 10.440 €
4.200 cc 18.800 € 15.040 € 11.280 €
4.400 cc 20.200 € 16.160 € 12.120 €
4.600 cc 21.600 € 17.280 € 12.960 €
4.800 cc 23.000 € 18.400 € 13.800 €
5.000 cc 24.400 € 19.520 € 14.640 €
5.200 cc 25.800 € 20.640 € 15.480 €
5.400 cc 27.200 € 21.760 € 16.320 €
5.600 cc 28.600 € 22.880 € 17.160 €
5.800 cc 30.000 € 24.000 € 18.000 €
6.000 cc 31.400 € 25.120 € 18.840 €
Πίνακες με μείωση 40% για αυτοκίνητα ηλικίας 5 έως 10 χρόνων και 50% για αυτοκίνητα μεγαλύτερα από 10 έτη
Κυβικά (cc) Έως 5 έτη 5-10 έτη
(Μείωση 40%)
Πάνω από 10 έτη
(Μείωση 50%)
Έως 1.200 cc 3.000 € 1.800 € 1.500 €
1.400 cc 3.600 € 2.160 € 1.800 €
1.600 cc 4.200 € 2.520 € 2.100 €
1.800 cc 4.800 € 2.880 € 2.400 €
2.000 cc 5.400 € 3.240 € 2.700 €
2.200 cc 6.400 € 3.840 € 3.200 €
2.400 cc 7.400 € 4.440 € 3.700 €
2.600 cc 8.400 € 5.040 € 4.200 €
2.800 cc 9.400 € 5.640 € 4.700 €
3.000 cc 10.400 € 6.240 € 5.200 €
3.200 cc 11.800 € 7.080 € 5.900 €
3.400 cc 13.200 € 7.920 € 6.600 €
3.600 cc 14.600 € 8.760 € 7.300 €
3.800 cc 16.000 € 9.600 € 8.000 €
4.000 cc 17.400 € 10.440 € 8.700 €
4.200 cc 18.800 € 11.280 € 9.400 €
4.400 cc 20.200 € 12.120 € 10.100 €
4.600 cc 21.600 € 12.960 € 10.800 €
4.800 cc 23.000 € 13.800 € 11.500 €
5.000 cc 24.400 € 14.640 € 12.200 €
5.200 cc 25.800 € 15.480 € 12.900 €
5.400 cc 27.200 € 16.320 € 13.600 €
5.600 cc 28.600 € 17.160 € 14.300 €
5.800 cc 30.000 € 18.000 € 15.000 €
6.000 cc 31.400 € 18.840 € 15.700 €

*Σημείωση: Από τα τεκμήρια εξαιρούνται τα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης τα οποία έχουν αναπηρική άδεια και όσα είναι αγορασμένα από τον ΟΔΔΥ.