Είδαμε τις φωτογραφίες αλλά τι θα έλεγες να δούμε και να ακούσουμε μερικές από τις 110 Lambo που συμμετείχαν στο meeting του St. Mortiz; 6 HD video στη συνέχεια.

httpvh://www.youtube.com/watch?v=yn2tpg9zA54

httpvh://www.youtube.com/watch?v=mg-BUETHnl0

httpvh://www.youtube.com/watch?v=bfQ7rCm21gk

httpvh://www.youtube.com/watch?v=Mtnia8HahX0

httpvh://www.youtube.com/watch?v=F4nlAwD-3AU

httpvh://www.youtube.com/watch?v=xNEp_DWo_B0

[Πηγή: Youtube]