Ο Γάλλος φοιτητής σκηνοθεσίας Uira L’Amour χρησιμοποιώντας κινηματογραφικές τεχνικές CG και 3D προσομοίωσης δημιούργησε αυτό το video ώστε να μας δείξει για ποιον λόγο δεν πρέπει να αποσπάμε την προσοχή μας χρησιμοποιώντας το κινητό μας τηλέφωνο όταν οδηγούμε. Παρότι το video είναι δημιούργημα της φαντασίας του Γάλλου, δεν απέχει και πολύ από αυτό που θα συμβεί στην πραγματικότητα σε ένα τέτοιο ατύχημα.

[via: Vimeo]