Ορίστε η απόδειξη ότι ακόμη και με το “ταπεινό” Fiat 500, μπορείς να παίξεις και να περάσεις αρκετά ευχάριστα αρκεί αυτό να γίνεται σε ελεγχόμενο περιβάλλον.

[Πηγή: YouTube]