Τα περισσότερα burnout που έχουμε δει είναι από κάμερα που κρατάει κάποιος από τους φίλους από αυτόν που κάνει το burnout. Οι φίλοι εδώ όμως έβαλαν μια κάμερα πάνω στη πόρτα, η οποία “στόχευε” τη πίσω ρόδα και πατώντας το video θα δεις ότι ήταν μια πολύ εντυπωσιακή λήψη. Enjoy.

[Πηγή: YouTube]