Ένας αστυνομικός στη Σικελία έκανε λάθος σε μια κλήση, δεν έβαλε ένα μηδενικό στο “2008” και έτσι φαινόταν ότι μια γυναίκα έπρεπε να πληρώσει 32.000 ευρώ για μια κλήση που πήρε το 2008, αλλά λόγω του λάθους, φαινόταν ότι ήταν από το 208 και με τους τόκους μαζέυτηκαν τόσα χρήματα. Η αστυνομία αναγνώρισε το λάθος και έτσι η γυναίκα πλήρωσε μόλις 102 ευρώ. Τι σου κάνει ένα μηδενικό ε; Αν γινόταν αυτό στην Ελλάδα, ακόμη θα προσπαθούσε η γυναίκα να βγάλει άκρη.

[Πηγή: AFP | Photo Copyright: Valerie Renee @ Flickr]