Στην Αμερική ότι έχει πίσω κίνηση μετατρέπεται σε burnout machine, ακόμη και ένα πυροσβεστικό για παράδειγμα. Συνάδελφε, πιάσε την μάνικα, τα πίσω μου λάστιχα πήρανε φωτιά.

[Πηγή: YouTube]