Παίρνεις το Yugo σου το οποίο το έχεις ετοιμάσει να μπορεί να σταθεί σε αγώνα Rally, μαρσάρεις, πέφτει η καρό σημαία και ξεκινάς να γράψεις έναν γρήγορο χρόνο. Παίρνεις την πρώτη στροφή και μετά μπουμ! Thanks for the tip, Γιάννη.

[Πηγή: YouTube]