Μεσημέρι Σαββάτου και ας δούμε όχι μία, αλλά τρεις κόντρες μεταξύ Αμερικάνικών muscle cars. Στο πρώτο video βλέπουμε ένα Camaro SS του 1968 να ανοίγει με μια Corvette του 1969. Στο δεύτερο, μια Camaro του 1968 πατά με μια Twin Turbo Pontiac Trans Am, ενώ στο τρίτο, το InsideLine, συγκρίνει το Camaro του 1968 με το Camaro του 2011,

[Πηγή: YouTube (1), (2), (3)]

  • Kostas

    Λαθάκι, στο δεύτερο βίντεο είναι η Camaro SS που πατάει με την Trans Am , και ίσως και να μην είναι η ίδια με αυτή του πρώτου βίντεο γιατί στο πρώτο λέει ότι είναι του 1968 ενώ στο δεύτερο του 1969.

    •  δεν θα τα χαλάσουμε σε αυτό! το διορθώνω ;)