Νέο συγκεντρωτικό video από τα παράξενα και τα ατυχήματα που συμβαίνουν στους δρόμους της Ευρώπης με τους Έλληνες να βρίσκονται σε περίοπτη θέση, με το κίνημα δεν πληρώνω στα διόδια. Αρκετά από τα περιστατικά του video τα έχουμε δει παλαιότερα μέσα από τις σελίδες του Autoblog.

http://www.youtube.com/watch?v=i6cqHcrt1ko&list=UUCN5V_ZAYbDMq8CYeD6RTDA&index=4&feature=plcp

[Πηγή: YouTube | Thanks for the tip, Δημήτρη]