Λίγο η ένταση του αγώνα, λίγο το άγχος δεν θέλει και πολύ ώστε να μπερδέψεις ποια μηχανή πρέπει να καβαλήσεις!

[Πηγή: YouTube]