Στην Ελλάδα αντίστοιχο μονοθέσιο είναι το αγωνιστικό formula από την ομάδα ART του Α.Π.Θ, αλλά στην Αμερική υπάρχει η ομάδα του πανεπιστημίου του Rochester με τους σπουδαστές να δοκιμάζουν τον νέο κινητήρα 600 κ.εκ από μια Honda CBR, και να κάνουν μερικά donuts πάνω στην βρεγμένη άσφαλτο του parking.

[Πηγή: YouTube]