Έτσι εξηγείτε γιατί πουλά την Underground Racing Twin-turbo Lamborghini Gallardo o Robert Himler.Απλά γιατί ήδη ετοίμασε κάτι δυνατότερο, αφού μετέτρεψε την Murcielago του να αποδίδει 2.000 άλογα.

Δεν είναι δική του τελικά, αλλά του φίλου του David. Την δουλειά την ανέλαβαν οι τύποι της Covert Tuning Dynamics και σύντομα θα δούμε video με τις επιδόσεις της. Πίσω κίνηση με 2.000 άλογα! Ούτε dragster να ήταν!

[Πηγή: YouTube | Thanks for the tip, Κώστα]