Δεν χρειάζεται να έχεις γνώσεις πυρηνικής φυσικής ώστε να γνωρίζεις ότι δεν πατάς ποτέ πάνω σε ένα κομμάτι νεβοπάν, την ώρα που θέλεις ένα Honda CRΧ να κάνει burnout πάνω σε αυτό. Στο δεύτερο video φαίνεται τελικά να τα κατάφεραν.

Bonus! Δες και μια γυναίκα να μην έχει σκεφτεί πολύ καλά την θέση που επέλεξε, ώστε να βγάλει από κοντά φωτογραφία ενός Jeep Wrangler.

[Πηγή: Youtube]