Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ανακοινώνει ότι η εταιρεία Αδελφοί Σαρακάκη ΑΕΒΜΕ, επίσημος εισαγωγέας και διανομέας των αυτοκινήτων Honda στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου, εκτελεί πρόγραμμα ανάκλησης αυτοκινήτων Honda CR-V.

Η ανάκληση είναι μέρος της παγκόσμιας ανάκλησης 489.000 αυτοκινήτων και στη χώρα μας αφορά 6.048 οχήματα, παραγωγής από 07 Νοεμβρίου 2001 έως 06 Οκτωβρίου 2006, στα οποία σε ορισμένες ακραίες συνθήκες όπως π.χ. όταν το παράθυρο του οδηγού μένει ανοιχτό συχνά ενώ βρέχει ή χυθεί κάποιο υγρό στον διακόπτη παραθύρου του οδηγού, το νερό της βροχής ή το υγρό μπορεί να εισχωρήσει στο διακόπτη επηρεάζοντας τη λειτουργία του, προκαλώντας δυσλειτουργία στο ηλεκτρικό του κύκλωμα σε σημείο που να μην είναι δυνατό πλέον το άνοιγμα ή το κλείσιμο του παραθύρου. Σε πολύ σπάνιες δε περιπτώσεις, το ηλεκτρικό κύκλωμα μπορεί να υπερθερμανθεί, ενώ σε εξαιρετική περίπτωση υπάρχει πιθανότητα φωτιάς.

Μέχρι στιγμής στην Ελλάδα δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο θέμα. Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων, θα ενημερωθούν εγγράφως μέσω συστημένης επιστολής,
ώστε να προσέλθουν στα κατά τόπους εξουσιοδοτημένα συνεργεία της Honda για να γίνει έλεγχος και, αν απαιτείται, αντικατάσταση του διακόπτη παραθύρου του οδηγού, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με την Τεχνική Διεύθυνση της εταιρείας Αδελφοί Σαρακάκη ΑΕΒΜΕ στο τηλέφωνο 210 3483784 με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της, ή μέσω e-mail στη διεύθυνση: info@saracakis.gr.

[Πηγή: Γενική Γραμματεία Καταναλωτή]