Σύμφωνα με μελέτη του διεθνή οργανισμού ενέργειας (ΙΕΑ), έως το 2035 θα κυκλοφορούν πάνω στη Γη 1,7 δις αυτοκίνητα, τα διπλάσια από αυτά που κινούνται σήμερα.

Η τεράστια αυτή αύξηση οφείλεται στην αγορά της Κίνας και της Ινδίας. Ειδικά αυτή της Κίνας αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς αφού μόλις 12 χρόνια πριν, το 2000, αναλογούσαν 4 αυτοκίνητα/1000 κατοίκους. Το 2010 το ποσοστό αυτό ανήλθε στα 40 αυτοκίνητα/100 κατοίκους ενώ το 2035 ο οργανισμός υπολογίζει ότι θα αντιστοιχούν 310 αυτοκίνητα/1000 κατοίκους. Με απλά λόγια, στη Κίνα το 2035 θα κινούνται 400 εκατ. αυτοκίνητα, έναντι των 60 που κινούνται σήμερα.

Ο ΙΕΑ πιστεύει ότι το 2035 θα κινούνται 160 εκατ. αυτοκίνητα στην Ινδία, σε σχέση με τα 14 εκατ. που υπάρχουν σήμερα/

Σε ότι αφορά τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, έως το 2035 ο αριθμός του θα αντιστοιχεί το 4% του συνόλου των οχημάτων, ενώ το ποσοστό των υβριδικών θα ανέρχεται στο 20%. Σε ότι αφορά τα αυτοκίνητα που καταναλώνουν φυσικό αέριο, αυτά θα κατέχουν μόλις το 3%.

Έως τα τέλη του 2011, το επίπεδο των εκπομπών CO2 έχει αυξηθεί κατά 50% από το 1991, και παρότι τις προσπάθειες που κάνουν οι εταιρίες να κάνουν καθαρότερα και φιλικότερα προς το περιβάλλον τα οχήματα τους, οι συνολικές εκπομπές CO2 δεν θα μειωθούν λόγω του μεγάλου αριθμού των οχημάτων που κυκλοφορούν.

Τέλος ο IEA υπολογίζει ότι έως το 2035 θα έχουν δημιουργηθεί επιπλέον 16 εκατ. επιπλέον χιλιόμετρα δρόμων, που θα κοστίσουν συνολικά περισσότερα από 15,5 τρις ευρώ.

[Πηγή: International Energy Agency]