Tony Fernandes

Η απάντηση μέσω Twitter φαίνεται πως δεν ήταν αρκετή για τον Tony Fernandes, ο οποίος έχει δεχθεί τα πυρά τής 1Malaysia Racing Team, η οποία κατέχει την Caterham F1 Team. Ο 50χρονος κατηγορείται πως δεν έχει μεταβίβασε όλες τις μετοχές, όπως θα έπρεπε να κάνει, έτσι οι επί κεφαλής τής αγωνιστικής ομάδας απειλούν με αποχώρηση από τις θέσεις τους.

Σήμερα, το εργοστάσιο τής ομάδας στο Leafield κλειδώθηκε από τον κοινό διαχειριστή, Finbarr O’Connell, ο οποίος ισχυρίζεται πως δεν του έχουν καταβληθεί τα χρήματα που πρέπει να δώσει η Caterham F1 Team ώστε να μπορεί να χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις.

Ο Fernandes, λοιπόν, μαζί με το Caterham Group εξέδωσε ανακοίνωση, η οποία έρχεται ως απάντηση στη χθεσινή ανακοίνωση της 1MRT, τονίζοντας ότι η ευθύνη για το ό,τι συμβαίνει τώρα βαραίνει τους αγοραστές, καθώς δεν έχουν δώσει ακόμα το συμφωνηθέν ποσό, όπως λέει.

Τον Ιούνιο τού 2014, αποφάσισα, μαζί με τους άλλους μετόχους, να πουλήσω το μερίδιό μου στην Caterham F1 Team. Συμφωνήσαμε σε καλό κλίμα να πουλήσουμε τις μετοχές σε μια ελβετική εταιρεία ονόματι “Engavest”, με βάση ότι η Engavest θα αναλάμβανε την υποχρέωση να πληρώσει όλους τους υφιστάμενους και μελλοντικούς πιστωτές, συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού. Η συνέχιση τής πληρωμής τού προσωπικού και των πιστωτών ήταν τόσο σημαντική για ‘μένα που διασφάλισα ότι οι μετοχές δε θα πρέπει να μεταφερθούν στους νέους αγοραστές εκτός και αν συμμορφωνόταν σε αυτή την κατάσταση.

Δυστυχώς, η Engavest δε συμμορφώθηκε με κανέναν από τους όρους τής συμφωνίας, και η Caterham Sports Ltd (η βρετανική εταιρεία εκμετάλλευσης της ομάδας στη Formula 1) έπρεπε να τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από την τράπεζα, με τα μεγάλα ποσά ν’ ανήκουν στους δανειστές. Η συμφωνία μας με την Engavest ήταν πολύ σαφής: δεν υπήρχε νομική υποχρέωση για μεταβίβαση μετοχών σ’ αυτούς αν δεν τηρηθούν κάποιες προϋποθέσεις, κάτι που περιελάμβανε και την πληρωμή των πιστωτών. Οι προϋποθέσεις αυτές δεν έχουν τηρηθεί. Οι δικηγόροι μας έχουν ζητήσει αρκετές φορές από την Engavest να συμμορφωθεί με αυτούς τους όρους, αλλά δεν το έχουν κάνει.

Αν συμφωνείς ν’ αγοράσεις μία επιχείρηση, θα πρέπει να πληρώσεις τους λογαριασμούς της. Έχουν παραβιάσει αυτή την υπόσχεση, και τώρα, δυστυχώς, θα υποφέρουν οι εργαζόμενοι και οι οπαδοί αν η ομάδα σταματήσει ν’ αγωνίζεται. Ελπίζω ειλικρινά ότι αυτό δε θα συμβεί και ότι μπορεί να βρεθεί μία λύση.

Στο σε ακόμα πιο αυστηρό ύφος κινούνται και οι δηλώσεις τού Graham Macdonald, CEO τού Ομίλου Caterham, αφού και αυτός επιρρίπτει ευθύνες στην απέναντι πλευρά των αγοραστών, ενώ λέει πως ένας από τους καθαριστές, ο Constantin Cojocar, μεταβιβάστηκε στη θέση τού Διευθυντή!

Οι αγοραστές ήταν πλήρως ενήμεροι για όλες τις εκκρεμείς υποχρεώσεις. Ωστόσο, μου φαίνεται ότι δεν είχαν καμία πρόθεση να πληρώσουν αυτές τις υποχρεώσεις. Συνεχίζω και ρωτάω ότι όλοι όσοι ενδιαφέρονται για το μακροπρόθεσμο μέλλον τής επιχείρησης θα διόρισαν έναν από τους καθαριστές -τον Constantin Cojocar- στον ρόλο τού Διευθυντή και μέτοχο τής βρετανικής εταιρείας λειτουργίας;

Συνεχίζουμε για να δούμε τις απαιτήσεις και τις ανταπαιτήσεις από την ομάδα τής Formula 1 που είναι εντελώς αβάσιμες. Όχι μόνο δεν κατάφεραν να πληρώσουν τους δανειστές (έχουν αφήσει ακόμα και τους μετόχους μας να πληρώνουν τους δανειστές για λογαριασμό τους), αλλά έχουν αποτύχει πλήρως να πληρώσουν κι εμάς για ό,τι χρησιμοποιούν στο εργοστάσιό μας, για το site και για τη χρήση τού ονόματός μας. Με λίγα λόγια, οι νέοι ιδιοκτήτες δε μας έχουν πληρώσει καθόλου, και τώρα οι διαχειριστές θέλουν ν’ απομακρυνθούν από τις υποχρεώσεις τους.

[learn_more caption=”Δελτίο Τύπου”]

Tony Fernandes, Caterham Group co-Chairman:

“In June 2014, I decided, together with my co-shareholders, to sell my stake in the Caterham F1 team. We agreed in good faith to sell the shares to a Swiss company named ‘Engavest’ on the basis that Engavest undertook to pay all of the existing and future creditors, including the staff. The continued payment of staff and creditors was so important to me that I ensured that the shares would not be transferred to the new buyers unless they complied with this condition.

Sadly, Engavest has failed to comply with any of the conditions in the agreement and Caterham Sports Ltd (the UK operating company of the F1 team) has had to be put into administration by the bank, with large sums owing to numerous creditors. Our agreement with Engavest was very clear: there was no legal obligation to transfer the shares to them unless certain conditions – which included paying creditors – were met. Those conditions have not been met. Our lawyers have asked Engavest several times to comply with these conditions but they have failed to engage.

If you agree to buy a business, you must pay its bills. They have breached that promise and now, sadly, it is others such as the employees and the fans of the Caterham F1 team that will suffer if the team ceases to race. I sincerely hope that this will not be the case and that a solution can be found.”

Graham Macdonald, Caterham Group CEO:

“We genuinely believed, at the time, that the sale of the team was the best route for the staff and creditors of the Company, as we felt it secured its long term future. The whole agreement with Engavest was based around a low consideration for the business, with easy payment terms so that creditors and staff could be paid. The buyers were made fully aware at the time of all outstanding liabilities. However, it appears to me that they never had any intention of paying these liabilities. I go on to question how anyone who was interested in the long term future of the business would appoint one of their cleaners – Constantin Cojocar – as the sole director and shareholder of the UK operating Company?

We continue to see claims and counter claims from the F1 team which are totally unfounded. Not only have they failed to pay the creditors (and have even left our shareholders to pay some of the creditors on their behalf), but they have failed to pay us anything for use of our factory and site, or anything for the use our brand name. In short the new owners have paid us nothing and now the administrators have been appointed they want to walk away from their liabilities.”

[/learn_more]