Στο video αυτό θα δεις την διαφορά ανάμεσα στο drifting και στο powersliding, με την θεμελιώδη διαφορά να είναι πως το drifting γίνεται από την είσοδο της στροφής, ενώ το powersliding μόνο στην έξοδο.

Τα υπόλοιπα δεν χρειάζεται να τα διαβάσεις, μιας και στο video αναλύονται διεξοδικά.