Αυτό το video είναι το καλύτερο “μάθημα” γιατί ευελπιστώ ότι παρακολουθώντας τα λάθη που κάνουν οι άλλοι στο δρόμο, δεν θα τα κάνεις εσύ όταν βρεθείς σε παρόμοια περίσταση.

Πρέπει πάντα να έχεις επίγνωση των συνθηκών του δρόμου, της κατάστασης του αυτοκινήτου σου, καθώς και αν έχει τα κατάλληλα ελαστικά.