Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εντόπισε πως 89.225 ιδιοκτήτες οχημάτων δεν έχουν καταβάλει τα τέλη κυκλοφορίας για τις χρονιές από το 2013 έως το 2017. Πρόκειται για οχήματα που έχουν ταξινομηθεί από το 2010 έως και το 2016, και τα 89.225 οχήματα, ανήκουν σε 40.120 ΑΦΜ.

Τα συνολικό ποσό των τελών κυκλοφορίας, που δεν έχει καταβληθεί, είναι 8.168.213 ευρώ, ενώ αν προστεθούν τα πρόστιμα ύψους 7.295.451 ευρώ, οι οφειλέτες καλούνται να καταβάλουν συνολικά 15.463.664 ευρώ.

Ήδη, οι συγκεκριμένοι ιδιοκτήτες οχημάτων έχουν τη δυνατότητα ενημέρωσης μέσω της εφαρμογής «Προσωποποιημένη Πληροφόρηση» του TAXISnet, ενώ θα λάβουν και e-mail για τα ποσά, που πρέπει να πληρώσουν.

Σημειώνεται ότι οι ως άνω βεβαιώσεις τελών κυκλοφορίας αφορούν σε οφειλέτες, που ακόμα και σήμερα εμφανίζονται στο TAXISnet ως κάτοχοι των συγκεκριμένων οχημάτων. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν σε επόμενο στάδιο, οπότε και θα γίνουν αντίστοιχες διασταυρώσεις για οχήματα, που έχουν ταξινομηθεί πριν το 2010, για οφειλόμενα τέλη κυκλοφορίας πριν το 2013 και για οφειλέτες, που σήμερα δεν εμφανίζονται ως κάτοχοι των συγκεκριμένων οχημάτων.