Την ανάκληση 153 Fiat Punto στην Ελλάδα ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας. Η ανάκληση αφορά τα Punto με εύρος αριθμών πλαισίου από 0P250669 έως 0P299271, στα οποία λόγω μιας δυνητικής συμφωνίας στη διαδικασία παραγωγής του κατασκευαστή, μπορεί να παρατηρηθεί δυσλειτουργία των προεντατήρων των μπροστινών ζωνών ασφαλείας. Η σωστή λειτουργία θα αποκατασταθεί μέσω ενός κιτ επισκευής που έχει δημιουργηθεί κατάλληλα.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει αναφερθεί στην Ελλάδα κανένα περιστατικό που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο θέμα. Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων, θα ενημερωθούν εγγράφως μέσω συστημένης ονομαστικής επιστολής, προκειμένου να προσέλθουν στα κατά τόπους εξουσιοδοτημένα συνεργεία της Fiat ώστε να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες επεμβάσεις, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τη δωρεάν γραμμή επικοινωνίας 800.11.500.800.