Την ανάκληση 2.158 Mitsubishi ASX ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας. Η ανάκληση αφορά σε 2158 οχήματα, με ημερομηνία κατασκευής από 14 Μαΐου 2010 έως 27 Αυγούστου 2014.

Η Mitsubishi εντόπισε ότι σε συγκεκριμένο αριθμό οχημάτων ενδέχεται το αμορτισέρ της πόρτας αποσκευών να παρουσιάσει διαρροή αερίου, με αποτέλεσμα το αναπάντεχο κλείσιμό της, μιας και δεν θα μπορεί πλέον το αμορτισέρ να συγκρατήσει το βάρος της πίσω πόρτας. Επίσης, ενδέχεται να διαβρωθεί το μοτέρ των εμπρόσθιων υαλοκαθαριστήρων από εισροή υδάτων, που σε ακραία περίπτωση ενδέχεται να επηρεάσει την λειτουργία των υαλοκαθαριστήρων.

Μέχρι στιγμής στην Ελλάδα δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος που να σχετίζεται με τα συγκεκριμένα θέματα. Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων, θα ενημερωθούν εγγράφως μέσω συστημένης επιστολής, ώστε να προσέλθουν στα κατά τόπους εξουσιοδοτημένα συνεργεία Mitsubishi για να πραγματοποιηθούν έλεγχοι για το εάν απαιτείται αντικατάσταση των επηρεαζόμενων ανταλλακτικών σύμφωνα με τον κατασκευαστή, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με την Τεχνική ∆ιεύθυνση της εταιρείας Αδελφοί Σαρακάκη ΑΕΒΜΕ στα τηλέφωνα 210 3483300 και 795 με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της, ή μέσω e-mail στη διεύθυνση: info@saracakis.gr.