Η Honda προχώρησε σε επένδυση στην τεχνολογία αμφίδρομης φόρτισης στο Ευρωπαϊκό της κέντρο έρευνας και ανάπτυξης στο Offenbach της Γερμανία, με σκοπό την εξισορρόπηση της ζήτησης και την αποδοτικότερη αποθήκευση ενέργειας σε όλο το συγκρότημα.

Το νέο σύστημα φόρτισης ενσωματώνει την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας, και μέσω αυτού, δοκιμάζεται ο εξοπλισμός (hardware) που θα διατίθεται για οικιακή χρήση στο μέλλον. Η εγκατάσταση του εν λόγω τεχνολογικού εξοπλισμού γίνεται λίγους μήνες μετά την παρουσίαση του οικιακού Honda Power Manager Concept στην φετινή έκθεση της Φρανκφούρτης.

Πρόκειται για μία ολοκληρωμένη φιλοσοφία διαχείρισης ενέργειας, όπου το ηλεκτρικό δίκτυο διανέμει αλλά και λαμβάνει ενέργεια που είναι αποθηκευμένη στις μπαταρίες των ηλεκτρικών οχημάτων, μέσω της τεχνολογίας Vehicle-to-Grid ή V2G. Το νέο πιλοτικό πρόγραμμα των εγκαταστάσεων της Honda στο Offenbach εφαρμόζει τις ίδιες αρχές σε μεγαλύτερη κλίμακα.

Μέσω της αμφίδρομης μεταφοράς ενέργειας, η ηλεκτρική ισχύς λαμβάνεται από το δίκτυο ή παράγεται από φωτοβολταϊκά πάνελ και χρησιμοποιείται για τη φόρτιση των ηλεκτρικών. Όσο ένα EV είναι στην πρίζα, η αποθηκευμένη ενέργεια των μπαταριών μπορεί να επανατροφοδοτείται στο δίκτυο, με σκοπό τη σταθεροποίησή του σε περιπτώσεις έλλειψης ή πλεονάζουσας ποσότητας.

Με τη βοήθεια του hardware αμφίδρομης φόρτισης και της τεχνολογίας του Mobility House, η Honda στοχεύει να βελτιστοποιήσει τη διαχείριση ενέργειας στο Ευρωπαϊκό R&D campus της, αξιοποιώντας στο μέγιστο βαθμό την ανανεώσιμη ηλιακή ενέργεια κυρίως. Το project ελέγχει τη συνεργασία, συμβατότητα και ροή ισχύος μεταξύ συγκεκριμένων ηλεκτρικών εξαρτημάτων, όπως οι κυψέλες ανανεώσιμης ενέργειας και οι μπαταρίες EV.