Η SoftBank κατέχει πλέον το 15% της Uber, με την συμφωνία ανάμεσα στις δύο εταιρίες, να αποτιμά την Uber στα 48 δισ. δολάρια. Ειδικότερα, η τιμή είναι κατά περίπου 30% μειωμένη σε σύγκριση με την πιο πρόσφατη αποτίμηση που είχε γίνει στα 68 δισ. δολάρια.

Η συμφωνία θα επιφέρει αλλαγές στον τρόπο που η διοίκηση της Uber επιβλέπει την εταιρεία η οποία ερευνάται και βρίσκεται αντιμέτωπη με διώξεις, μήνυση πολλών εκατομμυρίων ενώ είναι σε φάση αναδιάταξης της φιλοσοφίας της.

Η Softbank και η υπόλοιπη κοινοπραξία που περιλαμβάνει τον επενδυτικό όμιλο Dragoneer, θα έχει στην κατοχή της περίπου 17,5% της Uber. Αυτό το ποσοστό προβλέπει αγορά μετοχών, μέσω δημόσιας προσφοράς, από προηγούμενους επενδυτές και υπαλλήλους στην αποτίμηση των 48 δισ. δολαρίων, όπως επίσης και επένδυση ύψους 1,25 δισ. δολαρίων νέας χρηματοδότησης στο επίπεδο των 68 δισ. δολαρίων. Η Softbank θα κρατήσει για την ίδια το 15% των μετοχών, ενώ η υπόλοιπη κοινοπραξία θα έχει το 2,5%.