Το Halo στη Formula 1 -και όχι μόνο- για να μείνει και η FIA θέλει να το εκμεταλλευτεί όσο το δυνατόν περισσότερο, αν και αυτό δύσκολα θα το κάνει πιο αγαπητό στον κόσμο. Εκτός από τους χορηγούς που βλέπουμε στο σύστημα, πλέον οι ομάδες θα μπορούν να τοποθετήσουν και τους καθρέφτες των μονοθεσίων.

Παραδοσιακά, τα στηρίγματα των καθρεφτών βρίσκονται μπροστά από τις εισαγωγές των sidepods, όμως οι ομάδες θα μπορούν να τους στηρίξουν στο Halo, αρκεί βέβαια να μην δονούνται πολύ, όπως τονίζει ο Νικόλας Τομπάζης σε αντίστοιχη ανακοίνωση. Αυτό ίσως ανοίξει τον δρόμο για νέες αεροδυναμικές λύσεις στην περιοχή μπροστά από τις εισαγωγές.

Περιμένουμε ότι θα είστε σε θέση να μας ικανοποιήσετε πως η εγκατάσταση θα είναι αρκετά άκαμπτη, ώστε να διασφαλιστεί ότι ο καθρέφτης δε θα ταλαντεύεται υπερβολικά, πράγμα που θα περιορίσει την ορατότητα του οδηγού. Δε θα δεχτούμε τοποθέτηση διπλών καθρεφτών (στην παραδοσιακή θέση και στο Halo), καθώς αυτό θα μπορούσε να καθυστερήσει την ομάδα διάσωσης σε περίπτωση που έπρεπε να αφαιρέσουν το Halo μετά από ένα ατύχημα.

Επιπλέον, η Παγκόσμια Ομοσπονδία καθιστά σαφές πως οι ομάδες δε θα μπορέσουν να περάσουν καλωδιώσεις μέσα από το Halo, καθώς, αν θέλουν να τοποθετήσουν κάμερες στους καθρέφτες, θα πρέπει να αρκεστούν στην παραδοσιακή τους θέση.

Δε θα δεχτούμε καλώδιο ή σύνδεση μέσα από το Halo, έτσι, στη σπάνια περίπτωση που μια ομάδα θα ζητήσει να τοποθετήσει κάμερες στους καθρέφτες, η ομάδα θα πρέπει να καταφύγει στη χρήση καθρεφτών στο σασί ή στα sidepods.