Πρέπει να είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε μάχη στην ευθεία ανάμεσα στην Bugatti Chiron και την Veyron Supersport. 1500 απέναντι σε 1200 άλογα και το αποτέλεσμα είναι το αναμενόμενο.