Την ανάκληση 121 Mercedes-Benz V-Class και Vito ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας. Η συγκεκριμένη ανάκληση περιλαμβάνει 121 οχήματα, παραγωγής ετών 2014 – 2018. Στα εμπλεκόμενα οχήματα, δεν εμφανίζεται σωστά η αυτόματη απενεργοποίηση του αερόσακου συνοδηγού μέσω της ενδεικτικής λυχνίας «Passenger Airbag OFF». Σε μία τέτοια περίπτωση, δεν θα εμφανιστεί η μη διαθεσιμότητα του αερόσακου συνοδηγού. Το γεγονός αυτό μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο τραυματισμού για το συνοδηγό σε περίπτωση σχετικού ατυχήματος.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με το ανωτέρω θέμα. Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων, θα ενημερωθούν εγγράφως μέσω συστημένης επιστολής, ώστε να επισκεφθούν τον πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή Mercedes-Benz, προκειμένου να γίνει κωδικοποίηση του εγκεφάλου αερόσακου, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με τη Γραμμή Εξυπηρέτησης Mercedes-Benz στα τηλέφωνα 00800 97777777 ή 0030 2112111597.