Κάποιος τοποθέτησε ένα διάφανο καπάκι στο πίσω διαφορικό ενός Ford F-150 και μας δίνει την δυνατότητα να δούμε το πως λειτουργεί το διαφορικό, αλλά και το πως τα λάδια λιπαίνουν τα μέρη του διαφορικού.