Την ανάκληση 1.386 Seat Ibiza στην Ελλάδα ανακοίνωσε η Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανία.

Συγκεκριμένα η ανάκληση αφορά τα Ibiza εκείνα με ημερομηνία παραγωγής από 31/10/2014 έως 09/10/2017. Στα επηρεαζόμενα αυτοκίνητα, είναι πιθανό –σε περίπτωση σύγκρουσης- η βίδα της απευθείας γείωσης της μπαταρίας να αποκοπεί από το φύλλο μετάλλου και το αρνητικό της μπαταρίας να αποσυνδεθεί από τις εσωτερικές πλάκες της μπαταρίας, προκαλώντας απώλεια ηλεκτρικής ενέργειας, απαραίτητης για το ξεκλείδωμα των θυρών μετά από σύγκρουση.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με τα συγκεκριμένα θέματα. Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων, θα ενημερωθούν είτε μέσω σχετικών ανακοινώσεων στον Τύπο είτε εγγράφως μέσω επιστολής, ώστε να προσέλθουν στο δίκτυο των Εξουσιοδοτημένων Συνεργατών SEAT Service, για να γίνει ο έλεγχος και οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνήσουν είτε τηλεφωνικά στην γραμμή εξυπηρέτησης SEAT Line 800 11 80000, είτε ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής επικοινωνίας SEAT στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.seat.gr/corporate/contact-us.html.