Η Volkswagen ανακοίνωσε πως προχώρησε στην αγορά της WirelessCar, μιας σουηδικής εταιρείας τηλεματικής WirelessCar, θυγατρικής της Volvo.

Συγκεκριμένα η Volkswagen εξαγόρασε το 75,1% της WirelessCar, με την συμφωνία να ολοκληρώνεται εντός του πρώτου εξαμήνου του 2019, προκειμένου να πάρει την έγκριση των αντιμονοπωλιακών αρχών της Ε.Ε.

Η WirelessCar ιδρύθηκε το 1999 και εξαγοράστηκε από την Volvo το 2007. Σήμερα θεωρείται ηγέτης στον τομέα της διασύνδεσης οχημάτων, απασχολώντας 370 υπαλλήλους. Η εταιρία διαθέτει τη δική της τεχνολογική πλατφόρμα, που την χρησιμοποιούν ήδη 3,5 εκατ. οχήματα, ενώ παράλληλα αναπτύσσει και άλλες ψηφιακές υπηρεσίες, όπως υπηρεσίες χρεώσεων (π.χ. διόδια) αλλά και υπηρεσίες ασφαλείας και έκτακτης ανάγκης (π.χ. απομακρυσμένης διάγνωσης).

Στόχος της Volkswagen είναι να αξιοποιήσει την τεχνολογία διασύνδεσης της WirelessCar ώστε να διασφαλίσει την πλήρη διασύνδεση των μελλοντικών οχημάτων της, παρέχοντας παράλληλα υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας στους πελάτης της που θα έχουν πρόσβαση μέσω του Volkswagen Automotive Cloud.