Την ανάκληση 4.480 Mitsubishi Outlander και ASX στην Ελλάδα ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας. Συγκεκριμένα:

Ανακαλούνται 2.379 Mitsubishi Outlander με κωδικό μοντέλου GW0W, με χρονολογία κατασκευής 2006-2012. Η Mitsubishi Motors εντόπισε ότι σε συγκεκριμένο αριθμό οχημάτων ενδέχεται το υλικό το οποίο χρησιμοποιείται για τη συγκόλληση της ηλιοροφής με το εξωτερικό πλαίσιο να αποδυναμωθεί (ανάλογα τη θερμοκρασία και το επίπεδο υγρασίας) και εξαιτίας των δονήσεων ή της πίεση του αέρα να προκληθεί αποκόλληση της ηλιοροφής.

Ανακαλούνται 1.144 Mitsubishi Outlander με κωδικό μοντέλου GW0W, με χρονολογία κατασκευής 2008-2012. Η Mitsubishi Motors εντόπισε ότι σε συγκεκριμένο αριθμό οχημάτων ενδέχεται λόγω σχεδιασμού του αυτόματου τεντωτήρα του εξωτερικού ιμάντα στους κινητήρες 4Β11 (2,0 λίτρων) και 4Β12 (2,4 λίτρων) να προκληθεί ρωγμή/σπάσιμο στην βάση στήριξής του, με αποτέλεσμα να φύγει ο ιμάντας από την θέση του.

Τέλος ανακαλούνται 957 Mitsubishi ASX με κωδικό μοντέλου GA1W, με χρονολογία κατασκευής 2011-2018. Η Mitsubishi Motors εντόπισε ότι σε συγκεκριμένο αριθμό οχημάτων ενδέχεται η συγκόλληση μεταξύ του οπίσθιου σιγαστήρα (εξάτμιση) και του σωλήνα εξαγωγής των καυσαερίων να σπάσει, με αποτέλεσμα ο σωλήνας εξαγωγής να αποκολληθεί και να πέσει στο δρόμο.

Μέχρι στιγμής στην Ελλάδα δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος που να σχετίζεται με τα συγκεκριμένα θέματα. Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων θα ενημερωθούν εγγράφως μέσω συστημένης επιστολής, ώστε να προσέλθουν στα κατά τόπους εξουσιοδοτημένα συνεργεία Mitsubishi για να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι και διορθωτικές ενέργειες, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με την Τεχνική ∆ιεύθυνση της εταιρείας Αδελφοί Σαρακάκη ΑΕΒΜΕ στα τηλέφωνα 210 3483300 και 795 με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της, ή μέσω e-mail στη διεύθυνση: info@saracakis.gr.