Την ανάκληση 1.248 Seat Ibiza (KJ1) και Arona (KJ7), κατασκευασμένα από 31/10/2016 έως 06/11/2018, ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας.

Στα επηρεαζόμενα αυτοκίνητα είναι πιθανό, με τη χρήση, τα πίσω τακάκια/σιαγόνες να φθείρονται και τα καλώδια χειροφρένου να χαλαρώνουν, προκαλώντας έλλειψη τάσης στο παξιμάδι ρύθμισης του μοχλού χειροφρένου. Με την έλλειψη τάσης ενδέχεται, από τη χρήση του φρένου και του χειροφρένου, να μετακινηθεί η θέση ρύθμισης του παξιμαδιού. Ως αποτέλεσμα, η διαδρομή του μοχλού (χειροφρένου) μπορεί να αυξηθεί. Εάν ο οδηγός δεν παρατηρήσει την αύξηση της διαδρομής του μοχλού, το αυτοκίνητο μπορεί να μην συγκρατείται σωστά από το χειρόφρενο.

Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων, θα ενημερωθούν είτε μέσω σχετικών ανακοινώσεων στον Τύπο είτε εγγράφως μέσω επιστολής, ώστε να προσέλθουν στο δίκτυο των Εξουσιοδοτημένων Συνεργατών SEAT Service, για να γίνει ο έλεγχος και οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνήσουν είτε τηλεφωνικά στην γραμμή εξυπηρέτησης SEAT Line 800 11 80000, είτε ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής επικοινωνίας SEAT στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.seat.gr/corporate/contact-us.html.