Την ανάκληση 4.566 Mitsubishi Lancer, ASX και Space Star στην Ελλάδα ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας. Συγκεκριμένα:

Η πρώτη ανάκληση αφορά 2.991 Mitsubishi Lancer με κωδικό μοντέλου CS0A, CS0W, CT9A, με χρονολογία κατασκευής Ιούνιος 2003 έως Δεκέμβριος 2008. Η Mitsubishi Motors εντόπισε ότι σε συγκεκριμένο αριθμό οχημάτων ενδέχεται ο μηχανισμός ενεργοποίησης του αερόσακου συνοδηγού παραγωγής Takata, στην περίπτωση μόνο που αυτός ενεργοποιηθεί κατά την διάρκεια ατυχήματος, να παράξει μεγαλύτερη πίεση φουσκώματος από την κανονική, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει την ρήξη του και ενδεχομένως τον τραυματισμό του συνοδηγού. Η λειτουργία των υπόλοιπων αερόσακων παραμένει ανεπηρέαστη.

Ανάκληση 1.575 αυτοκινήτων μάρκας Mitsubishi τύπων ASX με κωδικό μοντέλου CA1W, Lancer με κωδικό μοντέλου CY1A & CY6A, Lancer sportback με κωδικό μοντέλου CX1A & CX6A και Space Star με κωδικό μοντέλου A03A, με χρονολογία κατασκευής Ιούνιος 2010 έως Απρίλιος 2018. Η Mitsubishi Motors εντόπισε ότι σε συγκεκριμένο αριθμό οχημάτων λόγω του λογισμικού της μονάδας ECU αναφορικά με την κατάστασης φόρτισης (SOC) ενδέχεται ο κινητήρας- ECU ή το AS&G – ECU να προσδιορίσει λανθασμένα ότι η μπαταριά είναι σε καλή κατάσταση και να σταματήσει την λειτουργία του κινητήρα ακόμη και αν αυτή έχει υποστεί φθορά ή ακόμα και όταν είναι κάτω από το όριο σωστής λειτουργίας που απαιτείται από το σύστημα AS&G.

Μέχρι στιγμής στην Ελλάδα δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος που να σχετίζεται με τα συγκεκριμένα θέματα. Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων, θα ενημερωθούν εγγράφως μέσω συστημένης επιστολής, ώστε να προσέλθουν στα κατά τόπους εξουσιοδοτημένα συνεργεία Mitsubishi για να γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με την Τεχνική Διεύθυνση της εταιρείας Αδελφοί Σαρακάκη ΑΕΒΜΕ στα τηλέφωνα 210 3483300 και 795 με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της, ή μέσω e-mail στη διεύθυνση: info@saracakis.gr.