Την ανάκληση 90 Daihatsu Charade στην Ελλάδα ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας. Η ανάκληση αφορά τα οχήματα παραγωγής από Μάρτιο 2011 έως Ιούλιο 2011, με αριθμούς πλαισίου από VNKKH96330A202162 έως VNKKH963X0A211764.

Tα επηρεαζόμενα οχήματα είναι εφοδιασμένα με αερόσακο συνοδηγού που περιέχουν μη αποξηραμένο, σε φάση σταθεροποίησης προωθητικό νιτρικό αμμώνιο. Σύμφωνα με τις αναφορές της Takata, μπορεί να προκύψει ένα ελάττωμα που σχετίζεται με την ασφάλεια των οχημάτων, λόγω της υποβάθμισης του προωθητικού υλικού που εμφανίζεται μετά από παρατεταμένη έκθεση σε υψηλή απόλυτη υγρασία, υψηλές θερμοκρασίες καθώς και απότομη εναλλαγή θερμοκρασίας. Η ενεργοποίηση ενός μη αποξηραμένου αναμικτήρα νιτρικού αμμωνίου με ανοικοδομημένο προωθητικό μπορεί να οδηγήσει σε ρήξη του ενεργοποιητή. Η ρήξη μπορεί να προκαλέσει εισαγωγή θραυσμάτων μετάλλου μέσω του αερόσακου, στο εσωτερικό του οχήματος σε υψηλή ταχύτητα, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό ή θάνατο στους επιβαίνοντες στο όχημα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση συμβάντος, που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο θέμα. Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων, θα ενημερωθούν εγγράφως μέσω συστημένης επιστολής, ώστε να προσέλθουν στο δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Επισκευαστών αυτοκινήτων Daihatsu σε όλη την Ελλάδα, για να γίνει αντικατάσταση του αερόσακου συνοδηγού, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με τον κ. Άγγελο Δεμερτζή στο τηλέφωνο 210 5588664.