8 “τρελά” mashups ετοίμασε το Budget Direct, δείχνοντας μας το πως θα μπορούσε να μοιάζει η νέα Supra, σε περίπτωση που η Toyota δεν συνεργαζόταν με την BMW, αλλά με τις Ferrari, Tesla, Peugeot, Nissan, Volvo, Chevrolet, Mercedes και Aston Martin.

Πως τις βρίσκεις τις renderings φωτογραφίες;