Σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ρουμανία διέθετε τους πιο επικίνδυνους δρόμους από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ, καθώς η κεντροευρωπαϊκή χώρα είχε το 2018 τον μεγαλύτερο αριθμό θανάτων από τροχαία ατυχήματα ανά εκατομμύριο ανθρώπους, με ποσοστό θανάτου 96 ατόμων.

Η Βουλγαρία και η Λετονία ήταν οι επόμενες πιο επικίνδυνες χώρες με 88 και 78 θανάσιμα ατυχήματα ανά εκατομμύριο κατοίκους, αντίστοιχα. Η Κροατία (77), η Πολωνία (76) και η Ουγγαρία (64) είχαν επίσης υψηλά ποσοστά θνησιμότητας.

Αν αναρωτιέσαι που είναι η χώρα μας, αυτή βρίσκεται στην έβδομη θέση (από τις 28), με 64 ατυχήματα. Στο άλλο άκρο, η έκθεση διαπίστωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είχε τους λιγότερους θανάτους από οποιοδήποτε κράτος μέλος της ΕΕ, με 28 θανάτους ανά εκατομμύριο ανθρώπους. Η Δανία και η Ιρλανδία ήταν οι επόμενες ασφαλέστερες χώρες για να οδηγήσεις, με μόλις 30 και 31 θανάτους ανά εκατομμύριο ανθρώπους.

Το 2018, καταγράφηκαν περισσότεροι από 25.000 θάνατοι στους δρόμους της ΕΕ, αριθμός μειωμένος κατά 1% σε σχέση με το 2017.