Η Lamborghini παρουσίασε την Aventador το 2011 και μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει πολλές εκδόσεις της. Συγκεκριμένα 13 εκδόσεις και στο ακόλουθο video θα της δεις με την σειρά.

Επίσης διαθέτει και αρκετές πληροφορίες που δεν ενδεχομένως να μην γνωρίζεις για ορισμένες από αυτές τις εκδόσεις.