Ανακαλούνται 186 Peugeot 208, 2008, 3008, 308 και 508 με ημερομηνίες παραγωγής:

  • 208: 22/01/2014 έως 29/10/2015
  • 2008: 06/03/2014 έως 31/10/2015
  • 3008: 24/04/2015 έως 01/10/2015
  • 308 ΙΙ: 16/10/2013 έως 09/05/2016
  • 508: 02/09/2014 έως 22/10/2015

Στα επηρεαζόμενα οχήματα απαιτείται να γίνει τηλεφόρτωση νέου λογισμικού εγκεφάλου κινητήρα. Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο θέμα.

Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων θα ενημερωθούν εγγράφως μέσω συστημένης επιστολής ώστε να προσέλθουν στο δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Επισκευαστών αυτοκινήτων Peugeot σε όλη την Ελλάδα, για να γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο τηλέφωνο 210 6700364.