Η Dodge ανακοίνωσε πως ανακαλεί 3.329 Viper παραγωγής 2005 και 2006, επειδή τα αυτοκίνητα εξοπλίζονται με μια προβληματική μονάδα ελέγχου των αερόσακων και των προεντατήρων των ζωνών ασφαλείας.

Λόγω αυτής, το αυτοκίνητο θα μπορούσε ακούσια να ενεργοποιήσει τους αερόσακους και τους προεντατήρες των ζωνών ασφαλείας, χωρίς να είχε σημειωθεί κάποιο ατύχημα. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε ατύχημα ή τραυματισμό.

Η εταιρία δεν γνωρίζει κάποιο ατύχημα που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο πρόβλημα, αλλά έχει μια αναφορά για έναν τραυματισμό, αιτία του οποίου ήταν η ακούσια ενεργοποίηση του αερόσακου.

Η Dodge θα αντικαταστήσει δωρεάν την προβληματική μονάδα ελέγχου, ενώ θα αποζημιώσει τους ιδιοκτήτες εκείνους που είχαν προβεί από μόνοι τους στην αντικατάσταση της, επιστρέφοντας τους τα χρήματα.