Είναι κάτι το σύνηθες στην αυτοκινητοβιομηχανία και όχι μόνο, κατά τον πρώτο χρόνο που κυκλοφορεί ένα νέο προϊόν στην αγορά να ταλαιπωρείται από διάφορα προβλήματα ποιότητας και αξιοπιστίας και η νέα Chevrolet Corvette δεν αποτελεί εξαίρεση, αφού μέχρι σήμερα, ιδιοκτήτες της έχουν παρατηρήσει δύο προβλήματα “νεότητας”.

Το πρώτο αφορά μια βίδα που συγκρατεί το φτερό και σε ορισμένες Corvette η βίδα είναι μεγαλύτερη με αποτέλεσμα όταν η πόρτα του οδηγού ανοίγει πλήρως να γρατζουνιέται το χρώμα του αυτοκινήτου.

Επίσης έχει παρατηρηθεί μετά από πλύσιμο ή βροχή, να μπαίνει αρκετά μεγάλη ποσότητα νερού στον χώρο του κινητήρα.