Η BMW προχώρησε στη κατοχύρωση μιας πατέντας στην οποία περιγράφει τον τρόπο που τιμόνι αναδιπλώνεται και αλλάζει σχήμα, έτσι ώστε από στρόγγυλο να γίνεται ωοειδές.

Το συγκεκριμένο τιμόνι η BMW σκοπεύει να το χρησιμοποιήσει στα μελλοντικά της οχήματα που θα υποστηρίζουν αυτόνομη τεχνολογία επιπέδου 4 και 5.

Η BMW στο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας αναφέρει πως το ωοειδές σχήμα καταλαβαίνει λιγότερο χώρο στο εσωτερικό του οχήματος, δίνοντας στον οδηγό περισσότερο χώρο.