Στις 29 Απριλίου 2020 το VW Group θα δημοσιεύσει τα πλήρη οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του έτους, αλλά σήμερα έγιναν γνωστά κάποια από τα στοιχεία του. Ο όμιλος απέσυρε τις προβλέψεις και τους στόχους του για όλο το 2020, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να αποσύρει τις προβλέψεις της και η Porsche SE, καθώς αυτά επηρεάζονται σημαντικά από την αβεβαιότητα που επέφερε η κρίση του νέου κορωνοϊού.

Tο πρώτο τρίμηνο του 2020, τα λειτουργικά κέρδη του Ομίλου μειώθηκαν στα 900.000.000 ευρώ, μια μείωση κατά 81% σε σχέση με τα €4,84 δισεκατομμύρια που ήταν πέρυσι το ίδιο διάστημα. Επιπλέον, το περιθώριο κέρδους του ομίλου αναμένεται να είναι περίπου 1,6%, μειωμένο από το 8,1% το πρώτο τρίμηνο του 2019.

Η VW ανέφερε ότι οι αρνητικές επιπτώσεις του κορωνοϊού, επηρεάζουν τα παράγωγα των προϊόντων, όπως και την ισοτιμία των νομισμάτων, που με τη σειρά τους έπληξαν τα αποτέλεσμα του πρώτου τριμήνου του 2020, κατά 1,3 δισ. ευρώ.

Έτσι, η γερμανική εταιρία αναμένει τα έσοδα του πρώτου τριμήνου να είναι περίπου στα 55 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 8% σε σχέση με τα 60,01 δισ. ευρώ, την ίδια περίοδο πέρσι. Τέλος, η VW δήλωσε ότι η καθαρή ταμειακή της ροή μειώθηκε κατά 2,5 δισ. ευρώ, λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας.