Από την ερχόμενη Δευτέρα 4 Μαΐου θα λειτουργήσουν τα ΚΤΕΟ στα οποία θα εφαρμόζονται αυστηροί κανόνες για την αποφυγή της διασποράς και εξάπλωσης του κορωνοϊού.

Σε αυτό το πλαίσιο και με εγκύκλιο (μπορείς να την βρεις σε μορφή PDF) του υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Γιάννη Κεφαλογιάννη, δίνεται παράταση της ισχύος των Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) οχήματος, από τις 45 ημέρες που είχαν δοθεί αρχικά, για επιπλέον 25 ημέρες, για την αποφυγή συγχρωτισμού.

1Μέτρα προστασίας

Σε ό, τι αφορά τα μέτρα που θα ισχύουν για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας προβλέπονται τα εξής:

  • Oι ελεγκτές και το λοιπό προσωπικό θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με γάντια και μάσκες.
  • Θα πρέπει να υπάρχει αντισηπτικό σε εμφανές σημείο.
  • Εντός του χώρου της Γραμματείας – Ταμείου θα πρέπει να αποφεύγεται η παραμονή πολιτών εκτός του απαραίτητου χρόνου για την προσκόμιση των απαραίτητων για τον έλεγχο δικαιολογητικών και την παραλαβή του ΔΤΕ.
  • Ο τεχνικός έλεγχος θα πραγματοποιείται κατόπιν ραντεβού για την αποφυγή συγχρωτισμού.

2Παράταση ισχύος Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου

Για την εύρυθμη λειτουργία των ΚΤΕΟ, παρατείνεται κατά 70 ημέρες συνολικά, η διάρκεια ισχύος εκάστου ΔΤΕ (Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου) κάθε κατηγορίας οχήματος, εφόσον η ημερομηνία λήξης του εμπίπτει εντός της χρονικής περιόδου, από τη Δευτέρα 14-3-2020 έως και την Κυριακή 3-5-2020.

Συνεπώς, χορηγείται παράταση στα ΔΤΕ, εκτός από τις 45 ημέρες που είχαν δοθεί, επιπλέον 25 ημέρες. Έτσι για παράδειγμα, όχημα με ημερομηνία ισχύος του ΔΤΕ το Σάββατο 14-3-2020, μπορεί να ελεγχθεί εμπρόθεσμα, χωρίς την καταβολή του πρόσθετου ειδικού τέλους, έως τη Δευτέρα 25-5-2020.

Η παράταση κρίνεται αναγκαία για να αποφευχθεί ο συγχρωτισμός από τους πολίτες στα ΚΤΕΟ, που ενδεχομένως να έσπευδαν, προκειμένου να κατοχυρώσουν την εμπρόθεσμη προσέλευση. Κατά το διάστημα των 70 ημερών της παράτασης, δεν θα επιβάλλεται πρόστιμο,

επισημαίνεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Μεταφορών, ενώ ανάλογα με την πορεία εφαρμογής των μέτρων, ενδέχεται να υπάρξει νέα παρέμβαση.

Για όσα ΔΤΕ λήγουν από την 4-5-2020 και μετά, θα ισχύσει η θεσμοθετημένη συχνότητα ελέγχου.

Στις περιπτώσεις που ένα ΔΤΕ είχε καταστεί εκπρόθεσμο πριν από την ημερομηνία αναστολής της λειτουργίας, στον υπολογισμό της καταβολής του ειδικού τέλους εκπροθέσμου δεν θα υπολογίζεται το χρονικό διάστημα της παράτασης, λόγω της απαγόρευσης λειτουργίας, που ισχύει για κάθε δελτίο.

Για παράδειγμα, εάν ένα επιβατηγό όχημα, με αναγραφόμενη ημερομηνία ισχύος 2-3-2020, δεν ελέγχθηκε πριν την εφαρμογή των εκτάκτων μέτρων (το όχημα είχε δικαίωμα για εμπρόθεσμο έλεγχο μέχρι την 9-3-2020).

Αν ελεγχθεί για παράδειγμα την 14-5-2020, ήτοι 10 μέρες μετά την άρση των μέτρων), για τον υπολογισμό του εκπροθέσμου δεν θα ληφθεί υπόψη το χρονικό διάστημα που τα ΚΤΕΟ ήταν κλειστά, ήτοι από 23-3-2020 έως 3-5-2020. Συνεπώς το όχημα θα θεωρείται εκπρόθεσμο για 23 μέρες.

Επίσης, χορηγούνται ανάλογες παρατάσεις για όλες τις κατηγορίες αυτοκινήτων που είχαν απαλλαγεί για διαφόρους λόγους, κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο (ταξινόμηση εισαγόμενων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων χωρίς ελληνικό δελτίο τεχνικού ελέγχου, μεταβίβαση αυτοκινήτων με δελτίο τεχνικού ελέγχου που είχε λήξει κλπ) από την υποχρέωση να προσέλθουν για τεχνικό έλεγχο.