Ανακαλούνται 602 Mercedes Sprinter στην Ελλάδα, παραγωγής 2019 και 2020, στα οποία διαπιστώθηκε ότι, ενδέχεται οι εύκαμπτοι σωλήνες φρένων να ακουμπούν στο πίσω τμήμα του εσωτερικού τμήματος του μπροστινού φτερού.

Εξαιτίας αυτού, θα μπορούσαν να προκληθούν τριβές κατά την οδήγηση, οι οποίες θα οδηγούσαν ακόμη και σε φθορά του εύκαμπτου σωλήνα φρένων, με συνέπεια τη διαρροή υγρού φρένων. Εάν ο οδηγός δεν προσέξει την αντίστοιχη προειδοποιητική λυχνία για τη στάθμη υγρού φρένων στο όργανο πολλαπλών ενδείξεων, θα μπορούσε να αυξηθεί η απόσταση πέδησης λόγω της σταδιακής απώλειας υγρού φρένων, με αποτέλεσμα να υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ατυχήματος.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο θέμα. Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων θα ενημερωθούν εγγράφως μέσω συστημένης επιστολής, ώστε να επισκεφθούν τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο επισκευαστή Mercedes-Benz, προκειμένου να ελεγχθεί η κατάσταση των εύκαμπτων σωλήνων φρένων και, εάν χρειάζεται, να αντικατασταθούν, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με τη γραμμή εξυπηρέτησης στα τηλέφωνα 00800 97777777 ή 0030 2112111597.