Μια σειρά renderings φωτογραφιών δημιούργησε ο Kleber Silva, ο οποίος μας δείχνει το πως θα μπορούσαν να μοιάζουν τα Chevrolet Malibu EV, Kia Sorento Coupe, Porsche Macan EV, Seat Nivus, Skoda Nivus, Sony Vision SUV, Volkswagen Polo facelift, Volkswagen Tarok, Volkswagen Virtus και Volkswagen Nivus R.

Επίσης ο TheSketchMonkey μας δείχνει το πως θα μπορούσε να μοιάζει η επόμενη γενιά της BMW X5.