Την ανάκληση 990 Sorento παραγωγής από 28/11/2006 έως 5/11/2008 στην Ελλάδα ανακοίνωσε η Kia. Στα επηρεαζόμενα οχήματα, μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι πιθανό να εισρεύσει λάδι ή νερό στο κύκλωμα παροχής ρεύματος του συστήματος ABS/ESC που ενδεχομένως να προκαλέσει βραχυκύκλωμα και τροφοδοσία ρεύματος προς το ABS/ESC με την ανάφλεξη απενεργοποιημένη.

Για να αποφευχθούν τα παραπάνω χρειάζεται να τοποθετηθεί μία ηλεκτρονική πλακέτα με ρελέ στην κεντρική ασφαλειοθήκη στον χώρο του κινητήρα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο θέμα. Οι ιδιοκτήτες των επηρεαζόμενων οχημάτων θα ενημερωθούν εγγράφως μέσω συστημένης επιστολής, ώστε να προσέλθουν στο δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Επισκευαστών Kia σε όλη την Ελλάδα, για τοποθέτηση ηλεκτρονικής πλακέτας με ρελέ στην κεντρική ασφαλειοθήκη του κινητήρα, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με την εταιρεία Kia Ελλάς Α.Β.Ε.Ε. στο τηλέφωνο 210 5507215 (κα. Μαρία Κατερτζιάδου).