Η Ford ανακοίνωσε πως ανακαλεί 85 Transit Connect στην Ελλάδα, που παρήχθησαν από 04/11/2014 μέχρι 18/02/2016, στα οποία υπάρχει περίπτωση η πανοραμική υάλινη οροφή να μην έχει κολληθεί σωστά.

Σε μια τέτοια περίπτωση, οι επιβαίνοντες θα αντιληφθούν αεροδυναμικό θόρυβο ή/και εισροή νερού. Εφόσον τα παραπάνω συμπτώματα αγνοηθούν, υπάρχει η εξαιρετικά μικρή πιθανότητα η πανοραμική οροφή να αποκολληθεί από το όχημα. Στα επηρεαζόμενα οχήματα πρέπει να αφαιρεθεί και να επανατοποθετηθεί η πανοραμική υάλινη οροφή.

Επιπλέον ανακαλεί 819 Ranger του παρήχθησαν μεταξύ 12/02/1999 έως 17/08/1999, στα οποία ενδέχεται το αεριογόνο του αερόσακου οδηγού να μην λειτουργήσει σωστά σε περίπτωση σύγκρουσης. Στα επηρεαζόμενα οχήματα πρέπει να ελεγχθεί και ενδεχομένως να αντικατασταθεί το αεριογόνο του αερόσακου συνοδηγού.

Μέχρι αυτή την στιγμή δεν έχει περιέλθει σε γνώση της εταιρείας κανένα ατύχημα το οποίο να σχετίζεται με τα συγκεκριμένα θέματα. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία για την ενημέρωση των ιδιοκτητών των ανωτέρω οχημάτων, μέσω προσωπικής επιστολής, ώστε να προσέλθουν στους κατά τόπους Εξουσιοδοτημένους Επισκευαστές Ford για να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι κάτοχοι – ιδιοκτήτες παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με το Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Επισκευαστών Ford.