Ανακαλούνται 1.404 Hyundai Santa Fe στην Ελλάδα που παρήχθησαν για την ελληνική αντιπροσωπεία από τον Νοέμβριο του 2005 έως και τον Μάιο του 2008. ∆εν επηρεάζονται όλα τα αυτοκίνητα που κατασκευάστηκαν εντός του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος, αλλά μονάχα εκείνα με αριθμούς πλαισίου από KM8SG13D07U078267 έως και KMHSJ81WP9U514998.

Στην χώρα μας τα επηρεαζόμενα οχήματα, που έχουν εισαχθεί, έχουν ως εξής:

  • Πλαίσια από KMHSH81WP6U024177 έως KMHSH81WP8U401428
  • Πλαίσια από KMHSH81DP6U000312 έως KMHSH81DP8U318675

Στα επηρεαζόμενα οχήματα είναι πιθανό να παρουσιαστεί βραχυκύκλωμα στη μονάδα ABS/ESC, καθώς ενδέχεται να εισχωρήσει σε αυτή υγρασία μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο θέμα. Οι ιδιοκτήτες των 1.404 οχημάτων θα ενημερωθούν εγγράφως μέσω συστημένης επιστολής, ώστε να προσέλθουν στο δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Επισκευαστών αυτοκινήτων Hyundai σε όλη την Ελλάδα, για προληπτικό έλεγχο και αντικατάσταση του κιτ του ρελέ PCB, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικά στο τηλέφωνο 210 5507220 (κα. Κυριαζή Βασιλική).