Η Honda αποφάσισε να μεταφέρει στην γραμμή παραγωγής μερικούς εργαζόμενους γραφείων στο εργοστάσιο της στην πόλη Marysville της πολιτείας του Ohio, στις Η.Π.Α.. Πιο συγκεκριμένα, μερικοί υπάλληλοι που εργάζονται στο λογιστήριο, στις πωλήσεις και στο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης κλήθηκαν να εργαστούν στη συναρμολόγηση.

Ο λόγος αυτής της απόφασης ήταν η έλλειψη προσωπικού στην παραγωγή αυτοκινήτων, και αρχικά είχε ζητηθεί στους “χαρτογιακάδες” να εργαστούν εθελοντικά στη γραμμή συναρμολόγησης. Ωστόσο, έπειτα ζητήθηκε από τους υπευθύνους των προαναφερθέντων τμημάτων ότι ήταν υποχρεωμένοι να παρέχουν έναν ορισμένο αριθμό υπαλλήλων τους στο εργοστάσιο.

Η Honda δήλωσε ότι υπήρχαν διάφοροι λόγοι για την έλλειψη εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένου του ότι οι εργαζόμενοι ήταν σε υποχρεωτική άδεια, όταν αρκετοί βρέθηκαν θετικοί στον κορωνοϊό.